De wereld is veranderd, iedere organisatie bevindt zich in een markt die niet meer te vergelijken is met het verleden.

 

Ogenschijnlijke zekerheden zijn kansen voor toetreders geworden. Nieuwe technologieën creëren nieuwe spelregels en verdergaande digitalisering vereist snelle ontwikkeling. Dit alles in een tempo dat niet eerder zo hoog is geweest en we staan pas aan het begin.


Voor veel organisaties is het realiseren van de onvermijdelijke verandering als het lopen op een vals-plat; het gevoel van trage vooruitgang ten opzichte van de geleverde inspanning, overheerst.


Het door collega’s kunnen en laten nemen van eigenaarschap voor het creëren van klantwaarden is evenmin een eenvoudige opgave.